מה הופך את גילה הירוקה להשקעה אטרקטיבית?

גילה הירוקה – הקרקע לדירה בטאבו בבעלות פרטית, ממוקמת בתוך שכונה בנויה, שכונת אחוזה היוקרתית ובסמוך לתוואי הרכבת הקלה.

גילה הירוקה – התוכנית מאושרת בוועדה המקומית ונכללת בתוכנית מתאר 2000 שבה אושרו כ3000 יח"ד בגילה.

גילה הירוקה – התוכניות הוגשו לוועדה המחוזית ונמצאות בדיונים.

גילה הירוקה – העובדה שעדין אין היתרים ותב"ע מאושרת זה ההזדמנות שלך להרוויח בגדול!